ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

ต.ฉวาง (อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0018.0060.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0032.0080.004
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0024.0080.004
4Health Literacy100.0074.0074.004
ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

ต.ฉวาง (อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราคัดกรองเบาหวาน(2,104/2,550)x100>90.0082.5187.458.4070.6679.0595.85104.24315.009.0081.6591.9088.7665.8586.8094.3391.1285.0886.48
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูง(1,878/2,215)x100>90.0084.7987.568.7270.1278.8496.28105.01315.009.0081.6291.9988.9764.9686.0494.4491.3884.7686.99
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตราเบาหวานรายใหม่(23/8,038)x100,000<286.14541.67101.47744.61643.14440.20338.73513.3313.33430.12350.60572.07488.54495.47278.36505.84452.75600.95
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ (75/8,038)x100,000<933.071000.00308.991891.011582.02964.03655.04413.3310.67996.42780.811325.751754.651149.70779.421314.241124.581371.99
5Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงวัยทำงานมีค่า BMI ปกติ(501/912)x100>53.0054.9352.883.1046.6949.7855.9859.08313.338.0048.8052.3350.9658.2147.5850.8249.5149.8352.80
6Health Literacycut point qualityอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ(38/63)x100>53.0060.3253.843.3947.0750.4657.2360.61430.0024.0051.1454.9852.7260.1550.6850.6153.1352.400.00
   Health Literacy           100.0074.00         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD