ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) อ.กะเปอร์ (จ.ระนอง)

อ.กะเปอร์ (จ.ระนอง)
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#หน่วยบริการMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบน ตำบลม่วงกลวง4555554.835
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง ตำบลบ้านนา4454554.505
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนงาม ตำบลบางหิน4455454.505
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง4354554.335
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน4335554.174
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา4433554.004
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง4333553.834

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35