ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) อ.ปลายพระยา (จ.กระบี่)

อ.ปลายพระยา (จ.กระบี่)
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#หน่วยบริการMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย4555554.835
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา5453554.505
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหียน4453554.335
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว5453454.335
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง4353554.174
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาต่อ4353554.174
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปัญญา5453354.174
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก3353554.004
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแซะ4342453.674

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35