ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ (อ.ละอุ่น จ.ระนอง) Cluster ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0030.00100.005
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0040.00100.005
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0030.00100.005
4Health Literacy100.00100.00100.005
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ (อ.ละอุ่น จ.ระนอง) Cluster ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราการคัดกรอง ADL(200/202)x100>80.0099.0184.305.8772.5678.4390.1896.05530.0030.0084.6088.2293.8275.7085.7096.0584.0485.6387.72
2Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรากลุ่มติดสังคม(194/200)x100>85.0097.0092.171.1189.9591.0693.2894.39520.0020.0095.8497.4097.6696.9795.0695.7694.3595.8096.91
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรากลุ่มติดเตียง(0/200)x100<2.000.001.150.111.371.261.030.92520.0020.000.680.620.530.750.850.780.840.730.57
4Health Literacycut point qualityอัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี(4/4)x100>85.00100.0093.221.1091.0192.1294.3395.43515.0015.0097.6797.9598.0495.7896.4395.8495.5196.970.00
5Health Literacycut point qualityอัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี(0/4)x100<2.000.001.360.562.491.930.800.24515.0015.000.521.541.961.161.330.590.540.950.00
   Health Literacy           100.00100.00         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD