ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

สพป.2 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0018.0060.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0027.2068.003
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง15.0012.0080.004
4Health Literacy85.0057.2067.293
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

สพป.2 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ(24,903/40,656)x100>70.0061.2569.8011.2347.3358.5681.0392.27315.009.0054.5472.6984.2358.3076.2862.8779.0767.020.00
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก(17,207/28,981)x100>80.0059.3759.848.3943.0651.4568.2376.61315.009.0050.8369.6756.3542.0854.5555.2059.7054.900.00
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน(15,618/24,903)x100>68.0062.7265.093.0359.0362.0668.1371.1638.004.8060.6170.0863.3264.8962.1663.0962.7863.050.00
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน(4,270/24,903)x100<10.0017.1512.692.3417.3815.0310.348.0028.003.2013.849.1414.6412.8116.1614.6815.6014.120.00
5Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)(2,546/2,970)x100>80.0085.7272.964.6963.5868.2777.6582.3358.008.0076.7075.0778.5289.4582.3279.7979.7279.970.00
6Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)(987/24,903)x100<5.003.964.440.645.725.083.793.1538.004.804.973.754.374.983.454.343.524.190.00
7Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)(933/24,903)x100<5.003.755.421.678.757.093.762.0948.006.407.353.564.454.707.554.507.126.380.00
8Health Literacycut point qualityอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free(2,219/2,970)x100>70.0074.7161.746.5248.7155.2268.2674.77415.0012.0056.8266.7267.8672.4868.5072.0656.9664.870.00
   Health Literacy           85.0057.20         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD