ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) เขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พระแสง8572.8085.655.00
2เคียนซา8569.8082.124.00
3ชัยบุรี8563.8075.064.00
4บ้านนาสาร8561.8072.714.00
5เวียงสระ8559.2069.653.00
6บ้านนาเดิม8554.0063.533.00

วันที่ประมวลผล :: 22 กันยายน พ.ศ. 2563


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35