ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) เขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1คีรีรัฐนิคม8560.6071.294.00
2วิภาวดี8560.2070.824.00
3ท่าชนะ8555.6065.413.00
4พนม8555.2064.943.00
5ท่าฉาง8554.4064.003.00
6พุนพิน8554.2063.763.00
7ไชยา8553.8063.293.00
8บ้านตาขุน8551.2060.243.00

วันที่ประมวลผล :: 22 กันยายน พ.ศ. 2563


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35