ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) เขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ดอนสัก8559.0069.413.00
2เมืองสุราษฎร์ธานี8558.6068.943.00
3เกาะพะงัน8556.8066.823.00
4กาญจนดิษฐ์8555.8065.653.00
5เกาะสมุย8549.4058.123.00

วันที่ประมวลผล :: 22 กันยายน พ.ศ. 2563


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35