ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) เขต 11

ปีงบประมาณ 2561,2562
#จังหวัดMCH1MCH2วัยเรียน1วัยเรียน2วัยรุ่น1วัยรุ่น2วัยทำงาน1วัยทำงาน2ผู้สูงอายุ1ผู้สูงอายุ2สิ่งแวดล้อม1สิ่งแวดล้อม2ค่าเฉลี่ย1ระดับ1ค่าเฉลี่ย2ระดับ2
1กระบี่4434444445534.0044.004
2ภูเก็ต3433333344553.5043.674
3นครศรีธรรมราช3333443355533.8343.504
4พังงา3433433355533.8343.504
5ระนอง3433534355534.1743.504
6สุราษฎร์ธานี3333543344533.8343.333
7ชุมพร3333333345433.3333.333

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) เขต 11

ปีงบประมาณ 2561,2562
#เขตMCH1MCH2วัยเรียน1วัยเรียน2วัยรุ่น1วัยรุ่น2วัยทำงาน1วัยทำงาน2ผู้สูงอายุ1ผู้สูงอายุ2สิ่งแวดล้อม1สิ่งแวดล้อม2ค่าเฉลี่ย1ระดับ1ค่าเฉลี่ย2ระดับ2
1เขต 113333433345533.6743.333

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35