ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) จ.สุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1สุราษฎร์ธานี3343433.333

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) จ.สุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับตำบลรพ.สต.
1เวียงสระ4454534.174
2เคียนซา4553333.834
3บ้านตาขุน3353533.674
4บ้านนาเดิม3453433.674
5คีรีรัฐนิคม3343533.504
6พุนพิน4353333.504
7วิภาวดี4343523.504
8เมืองสุราษฎร์ธานี3333443.333
9กาญจนดิษฐ์3333533.333
10ไชยา4343333.333
11ชัยบุรี3343523.333
12ดอนสัก3343423.173
13เกาะสมุย4333243.173
14ท่าชนะ4234423.173
15บ้านนาสาร3332533.173
16พระแสง4333423.173
17ท่าฉาง3333333.003
18เกาะพะงัน3341422.833
19พนม3332422.833

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35