ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

จ.ชุมพร Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0018.0060.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0018.6746.672
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0030.00100.005
4Health Literacy100.0066.6766.673
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

จ.ชุมพร Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์(205/259)x100>60.0079.1568.0411.5944.8756.4679.6391.22330.0018.0073.0489.8877.6354.5571.0160.0074.3573.060.00
2Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี(110/491)x100<16.0022.4016.623.4423.5120.0713.189.73213.335.3315.9218.3015.3525.9719.2714.8820.1818.5815.94
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด(72/153)x100>80.0047.0671.4623.0325.4048.4394.49117.52213.335.3382.3285.0039.1330.0055.8547.8317.3966.2066.43
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม(17/162)x100<7.0010.498.273.0314.3211.305.242.22313.338.0011.139.546.6711.1110.652.909.729.840.00
5Health Literacycut point qualityอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (312/13,994)x1,000<38.0022.3030.152.5235.1932.6727.6325.11530.0030.0023.4823.4022.7925.7020.7122.5029.6723.6224.65
   Health Literacy           100.0066.67         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD