ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

จ.ภูเก็ต Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0012.0040.002
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0027.2068.003
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0024.0080.004
4Health Literacy100.0063.2063.203
ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

จ.ภูเก็ต Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ(30,912/53,018)x100>70.0058.3062.3917.5727.2544.8279.9697.53315.009.0043.0069.1078.1029.4355.0072.1667.1053.570.00
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก(13,910/33,057)x100>70.0042.0859.766.5546.6653.2166.3172.86115.003.0049.3769.2156.1146.4451.9751.4449.5652.9354.07
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน(24,356/37,534)x100>68.0064.8964.471.9660.5562.5166.4368.4038.004.8061.4166.3762.0261.2959.7262.2363.5962.1764.48
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน(4,809/37,534)x100<10.0012.8112.021.7015.4313.7310.328.6138.004.8013.3211.9115.0814.5917.6714.2214.9314.6412.30
5Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)(2,672/2,987)x100>56.0089.4570.444.6261.2165.8275.0579.6758.008.0078.2872.5771.7986.2278.8281.0574.9577.8381.95
6Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)(1,868/37,534)x100<5.004.984.860.586.025.444.283.6938.004.805.364.494.935.904.574.793.794.784.77
7Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)(1,765/37,534)x100<5.004.705.641.027.696.664.623.5938.004.806.434.243.624.425.924.435.545.376.46
8Health Literacycut point qualityอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน(3,115/4,370)x100>66.0071.2867.183.2560.6863.9370.4273.67415.0012.0066.4670.4769.8171.0961.8068.1965.9467.490.00
9Health Literacycut point qualityอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free(2,165/2,987)x100>52.0072.4861.297.3246.6653.9868.6175.93415.0012.0058.3962.1658.8872.6064.6274.8052.1662.4769.80
   Health Literacy           100.0063.20         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD