ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) จ.ระนอง Cluster สิ่งแวดล้อม

#จังหวัดน้ำหนักคะแนน%ระดับ
1ระนอง100.0069.0069.003