ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ละอุ่น (จ.ระนอง)
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย%ระดับ
1ละอุ่น4335554.1783.334

วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35