ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0024.0080.004
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0018.6746.672
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.006.0020.001
4Health Literacy100.0048.6748.672
ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราคัดกรองเบาหวาน(8,052/9,568)x100>90.0084.1663.7913.2537.3050.5477.0390.28415.0012.0076.0890.9476.9935.4485.4594.7790.3879.3783.89
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราคัดกรองความดันโลหิตสูง(6,893/8,077)x100>90.0085.3463.9911.2741.4552.7275.2686.52415.0012.0077.7291.0777.8943.2173.4394.9084.9776.7386.36
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตราเบาหวานรายใหม่(120/29,900)x100,000<401.34417.0486.60590.24503.64330.44243.85313.338.00430.77445.77653.67705.03579.78335.18526.00512.53585.07
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ (237/29,900)x100,000<792.64977.95191.251360.451169.20786.70595.45313.338.001031.081125.921508.031515.851313.71762.871509.051223.721357.41
5Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงวัยทำงานมีค่า BMI ปกติ(1,260/2,912)x100>55.0043.2751.442.5846.2948.8654.0156.59113.332.6746.2848.4543.5950.8646.6945.6448.8347.0851.78
6Health Literacycut point qualityอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ(90/210)x100>55.0042.8651.232.3546.5448.8853.5855.93130.006.0050.0152.2147.7152.6050.2946.2051.3050.380.00
   Health Literacy           100.0048.67         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD