ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0030.00100.005
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0013.3333.331
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0024.0080.004
4Health Literacy100.0067.3367.333
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์(8/13)x100>60.0061.5443.396.2830.8337.1149.6855.96530.0030.0037.9236.0840.9323.3135.1842.6437.8836.180.00
2Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี(0/0)x100<16.000.0017.623.6925.0021.3113.9310.24013.330.0021.0617.2021.0527.9422.0716.2417.2320.9417.02
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด(0/0)x100>80.000.0059.5318.8721.7940.6678.4197.28013.330.0028.5616.3535.910.8519.8128.217.6419.0366.07
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม(0/5)x100<7.000.0010.374.1818.7314.556.192.01513.3313.338.8110.127.5319.7214.9810.8110.7510.790.00
5Health Literacycut point qualityอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (10/568)x1,000<40.0017.6123.963.5130.9827.4720.4516.94430.0024.0020.0222.1328.2926.1119.1828.4932.9823.4229.59
   Health Literacy           100.0067.33         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD