ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0015.0050.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0022.4056.003
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0021.0070.004
4Health Literacy100.0058.4058.403
ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ(1,584/3,234)x100>70.0048.9859.3422.4414.4536.8981.78104.23315.009.0025.8977.3876.3079.2834.9941.4948.0545.460.00
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก(763/1,874)x100>70.0040.7255.318.5038.3046.8163.8172.31215.006.0046.8146.8361.7528.9245.4840.4542.4045.4847.17
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน(994/1,584)x100>66.0062.7564.841.9460.9562.9066.7868.7228.003.2060.4565.7463.6963.7260.0962.3861.7662.5865.18
4Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน(225/1,584)x100<10.0014.2011.141.5314.2112.689.618.0728.003.2012.6110.4312.0413.3115.4111.6114.1012.8511.15
5Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free)(61/101)x100>54.0060.4062.647.0348.5955.6269.6776.7038.004.8058.2663.3656.4377.6159.7362.2457.7162.0071.72
6Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)(67/1,584)x100<5.004.234.830.535.905.374.303.7748.006.404.644.214.664.273.985.704.134.354.99
7Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)(69/1,584)x100<5.004.365.291.107.496.394.193.0938.004.807.764.985.274.846.204.777.295.995.11
8Health Literacycut point qualityอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน(163/237)x100>66.0068.7865.382.6260.1462.7668.0170.63415.0012.0063.6469.2466.3665.7860.8665.9663.9864.690.00
9Health Literacycut point qualityอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free(54/101)x100>52.0053.4755.976.2943.3949.6862.2668.55315.009.0043.5159.7751.3760.4954.5758.0246.2954.3761.00
   Health Literacy           100.0058.40         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD