ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0018.0060.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0030.0075.004
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0020.0066.673
4Health Literacy100.0068.0068.003
ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์(33/77)x100>60.0042.8665.1313.1638.8151.9778.3091.4626.002.4075.5387.5383.2642.4164.7264.1775.9570.9766.38
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ(535/799)x100>90.0066.9661.349.3242.6952.0270.6679.9936.003.6067.3195.2079.8949.4370.7278.2967.9172.0780.05
3Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)(39/535)x100>20.007.2919.169.190.799.9728.3537.5426.002.409.1541.1431.8819.1120.8023.9026.5022.0216.42
4Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ(1,127/1,370)x100>90.0082.2653.039.6533.7343.3862.6872.3356.006.0048.7375.6566.3336.6643.6741.7950.7551.3264.33
5Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก(320/700)x100>45.7153.9214.0025.9239.9267.9181.9136.003.6039.3381.3362.7434.1250.2544.4346.9649.7256.71
6Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม(2/137)x100<7.001.466.051.519.077.564.543.03510.0010.004.134.215.285.973.143.668.024.516.12
7Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม(24/39)x100>80.0061.5476.4711.5653.3564.9188.0499.60210.004.0049.6991.9274.2569.6560.2475.1367.7472.8175.39
8Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(520/535)x100>85.0097.2091.131.8787.3989.2692.9994.86510.0010.0095.2096.0591.5894.1291.4693.6591.0393.6995.54
9Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน(559/1,127)x100>54.0049.6050.302.5945.1347.7252.8955.48310.006.0050.3655.3551.1348.9847.1851.7546.6250.2749.63
10Health Literacycut point qualityร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)(26/41)x100>63.4168.958.4552.0460.5077.4085.86310.006.0064.4771.9056.8479.9663.6974.1853.1066.2470.76
11Health Literacycut point qualityร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน(62/102)x100>60.7858.416.4145.5952.0064.8371.24310.006.0058.0465.6567.4855.7751.4259.5450.9958.590.00
12Health Literacycut point qualityร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย(139/141)x100>98.5895.032.4790.0892.5697.5099.98410.008.0095.3895.7389.3195.2890.7592.0591.5793.4496.09
   Health Literacy           100.0068.00         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD