ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองพังงา52.0040.002.00
2เกาะยาว54.0080.004.00
3กะปง53.0060.003.00
4ตะกั่วทุ่ง53.0060.003.00
5ตะกั่วป่า53.0060.003.00
6คุระบุรี53.0060.003.00
7ทับปุด54.0080.004.00
8ท้ายเหมือง54.0080.004.00

วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35