ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ท่าชนะ (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 0.000000000000 | SD อำเภอ =0.000000000000
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลตำบล ท่าชนะ(0/1)*1000.000000000000
2องค์การบริหารส่วนตำบล คลองพา(0/1)*1000.000000000000
3องค์การบริหารส่วนตำบล ประสงค์(0/1)*1000.000000000000
4องค์การบริหารส่วนตำบล สมอทอง(0/1)*1000.000000000000
5องค์การบริหารส่วนตำบล คันธุลี(0/1)*1000.000000000000
6องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชนะ(0/1)*1000.000000000000
7องค์การบริหารส่วนตำบล วัง(0/1)*1000.000000000000