ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.เกาะสมุย (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 0.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1เทศบาลนคร เกาะสมุย(0/1)*1000.000000000000