ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก อ.เกาะสมุย (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 0.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง(0/0)*1000.000000000000
2โรงพยาบาลเกาะสมุย(0/1)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำ(0/0)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด(0/0)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ต(0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแตน (0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย(0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพลวย(0/0)*1000.000000000000
11ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์(0/0)*1000.000000000000