ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย อ.วิภาวดี (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 97.153804000000 | SD อำเภอ =2.310873763830
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส(31/31)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้(41/42)*10097.619048000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ(56/58)*10096.551724000000
4โรงพยาบาลวิภาวดี(17/18)*10094.444444000000