ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 94.444444428600 | SD อำเภอ =9.212846639876
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้(13/13)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(4/4)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (2/2)*100100.000000000000
4สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (16/16)*100100.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน(34/36)*10094.444444000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(22/24)*10091.666667000000
7โรงพยาบาลเกาะพงัน(15/20)*10075.000000000000