ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ละแม (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 1.098901142900 | SD อำเภอ =2.907419023148
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด(1/13)*1007.692308000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม(0/18)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง(0/20)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง(0/9)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด(0/19)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลละแม(0/25)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง(0/4)*1000.000000000000