ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 1.584022090900 | SD อำเภอ =3.059811938787
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(1/11)*1009.090909000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(1/18)*1005.555556000000
3ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(1/36)*1002.777778000000
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(0/29)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลถลาง(0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(0/12)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(0/15)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(0/13)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(0/26)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(0/46)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(0/10)*1000.000000000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(0/25)*1000.000000000000