ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.เวียงสระ (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 63.130047300000 | SD อำเภอ =14.656824573314
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์(84/86)*10097.674419000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกะแซง (45/60)*10075.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด(52/83)*10062.650602000000
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง(59/95)*10062.105263000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนร่อน(36/59)*10061.016949000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน(20/33)*10060.606061000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง (54/91)*10059.340659000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ (35/61)*10057.377049000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง (60/112)*10053.571429000000
10โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ(60/143)*10041.958042000000