ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 47.629205000000 | SD อำเภอ =17.536008739303
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (5/6)*10083.333333000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้(21/40)*10052.500000000000
3สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (10/22)*10045.454545000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน(14/31)*10045.161290000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(32/80)*10040.000000000000
6โรงพยาบาลเกาะพงัน(25/63)*10039.682540000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(3/11)*10027.272727000000