ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.ดอนสัก (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 47.672537857100 | SD อำเภอ =14.590437284042
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก (37/60)*10061.666667000000
2โรงพยาบาลดอนสัก(94/155)*10060.645161000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน ตำบลปากแพรก(93/161)*10057.763975000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไชยคราม(15/28)*10053.571429000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชลคราม(3/7)*10042.857143000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก(19/59)*10032.203390000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคราม(2/8)*10025.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก(0/0)*1000.000000000000