ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free อ.ไชยา (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 75.486521700000 | SD อำเภอ =10.621340191559
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว(18/19)*10094.736842000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง(46/51)*10090.196078000000
3ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านยางโพรง(51/67)*10076.119403000000
4โรงพยาบาลไชยา(19/25)*10076.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลม็ด(24/32)*10075.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง(25/34)*10073.529412000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมถ่าย(27/37)*10072.972973000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก(24/34)*10070.588235000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง(20/29)*10068.965517000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ(21/37)*10056.756757000000