ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 88.550926000000 | SD อำเภอ =2.498083112845
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(29/32)*10090.625000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(357/400)*10089.250000000000
3โรงพยาบาลป่าตอง(193/225)*10085.777778000000