ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน อ.ไชยา (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 65.907366100000 | SD อำเภอ =7.776101266644
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง(34/42)*10080.952381000000
2ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านยางโพรง(48/70)*10068.571429000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง(58/85)*10068.235294000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว(32/47)*10068.085106000000
5โรงพยาบาลไชยา(27/40)*10067.500000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมถ่าย(37/55)*10067.272727000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ(39/58)*10067.241379000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก(34/55)*10061.818182000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลม็ด(21/36)*10058.333333000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง(24/47)*10051.063830000000