ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน อ.กะทู้ (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 64.100912333300 | SD อำเภอ =7.909494020191
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา(87/119)*10073.109244000000
2โรงพยาบาลป่าตอง(176/289)*10060.899654000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้(123/211)*10058.293839000000