ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน อ.พุนพิน (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 56.959359055600 | SD อำเภอ =22.806456409773
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลท่าโรงช้าง(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด(18/20)*10090.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร(6/7)*10085.714286000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน(8/10)*10080.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน(7/10)*10070.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย(6/9)*10066.666667000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีเล็ด(16/25)*10064.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด (6/10)*10060.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปาน(8/15)*10053.333333000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย(8/16)*10050.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน(4/8)*10050.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ(3/6)*10050.000000000000
13โรงพยาบาลพุนพิน(14/32)*10043.750000000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง(5/12)*10041.666667000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะเดื่อ(7/17)*10041.176471000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย(2/5)*10040.000000000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน(7/22)*10031.818182000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน(1/14)*1007.142857000000
19โรงพยาบาลกองบิน7(0/0)*1000.000000000000