ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน อ.บ้านนาเดิม (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 52.100250800000 | SD อำเภอ =21.460238366975
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ(14/19)*10073.684211000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา(18/27)*10066.666667000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนท่าแร่ (13/21)*10061.904762000000
4โรงพยาบาลบ้านนาเดิม(6/19)*10031.578947000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่(4/15)*10026.666667000000