ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน อ.เกาะพะงัน (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 39.743589666700 | SD อำเภอ =41.957055155451
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน(4/5)*10080.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน(5/13)*10038.461538000000
4โรงพยาบาลเกาะพงัน(1/5)*10020.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้(0/1)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น (0/1)*1000.000000000000
7สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ (0/0)*1000.000000000000