ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 74.497876142900 | SD อำเภอ =14.663948487785
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(91/95)*10095.789474000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(9/10)*10090.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(108/124)*10087.096774000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(142/169)*10084.023669000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(16/21)*10076.190476000000
7ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(15/21)*10071.428571000000
8โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(55/79)*10069.620253000000
9โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(18/27)*10066.666667000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(97/150)*10064.666667000000
11ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(7/11)*10063.636364000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(5/8)*10062.500000000000
13โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(3/5)*10060.000000000000
14สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(19/37)*10051.351351000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000