ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ถลาง (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 94.938280909100 | SD อำเภอ =4.791625624521
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก(10/10)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู(12/12)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ)(15/15)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล(45/46)*10097.826087000000
5ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี(28/29)*10096.551724000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร(24/25)*10096.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา(17/18)*10094.444444000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก(24/26)*10092.307692000000
9ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว(33/36)*10091.666667000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว(10/11)*10090.909091000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา(11/13)*10084.615385000000
12โรงพยาบาลถลาง(0/0)*1000.000000000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา(0/0)*1000.000000000000