ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free) อ.วิภาวดี (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 59.373376750000 | SD อำเภอ =13.497284468758
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้(9/12)*10075.000000000000
2โรงพยาบาลวิภาวดี(7/11)*10063.636364000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ(14/25)*10056.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส(3/7)*10042.857143000000