ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free) อ.พุนพิน (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 56.486858611100 | SD อำเภอ =23.301212392627
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลท่าโรงช้าง(1/1)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร(14/15)*10093.333333000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน(6/7)*10085.714286000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะเดื่อ(24/31)*10077.419355000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด(15/22)*10068.181818000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย(6/9)*10066.666667000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีเล็ด(29/44)*10065.909091000000
8โรงพยาบาลพุนพิน(42/67)*10062.686567000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน(14/25)*10056.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย(6/12)*10050.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน(4/8)*10050.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ(4/8)*10050.000000000000
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน(5/11)*10045.454545000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง(3/8)*10037.500000000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด (7/21)*10033.333333000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปาน(13/41)*10031.707317000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน(2/7)*10028.571429000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย(1/7)*10014.285714000000
19โรงพยาบาลกองบิน7(0/0)*1000.000000000000