ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free) อ.บ้านนาเดิม (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 67.030812400000 | SD อำเภอ =21.185898187494
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลบ้านนาเดิม(6/6)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา(15/21)*10071.428571000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนท่าแร่ (10/15)*10066.666667000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่(9/18)*10050.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ(8/17)*10047.058824000000