ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free) อ.เมืองภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

X̅ อำเภอ= 50.740806461500 | SD อำเภอ =31.590324728418
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต(46/54)*10085.185185000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว(25/30)*10083.333333000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา(25/30)*10083.333333000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น(39/53)*10073.584906000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต(20/31)*10064.516129000000
6โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(10/16)*10062.500000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน(36/62)*10058.064516000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์(44/82)*10053.658537000000
9ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา(2/4)*10050.000000000000
10โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(10/22)*10045.454545000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน(0/0)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว(0/9)*1000.000000000000
13ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1(0/2)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร(0/1)*1000.000000000000
15โรงพยาบาลฉลอง(0/0)*1000.000000000000
16โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS(0/0)*1000.000000000000