ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster ผู้สูงอายุ

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1สุราษฎร์ธานี5.005.00100.005