ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster แม่และเด็ก

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1สุราษฎร์ธานี5.004.0080.004