ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยเรียน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พังงา5.004.0080.004