ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free จ.ภูเก็ต

X̅ จังหวัด = 77.912594666700 | SD จังหวัด =13.830903143463
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1กะทู้(579/657)*10088.127854000000
2ถลาง(539/646)*10083.436533000000
3เมืองภูเก็ต(1,047/1,684)*10062.173397000000