ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน จ.ภูเก็ต

X̅ จังหวัด = 71.121664333300 | SD จังหวัด =10.521725136492
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1ถลาง(967/1,168)*10082.791096000000
2เมืองภูเก็ต(1,762/2,583)*10068.215254000000
3กะทู้(386/619)*10062.358643000000