ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1หลังสวน5.004.0080.004
2ท่าแซะ5.003.0060.003
3ปะทิว5.003.0060.003
4พะโต๊ะ5.003.0060.003
5สวี5.003.0060.003
6ทุ่งตะโก5.003.0060.003
7เมืองชุมพร5.002.0040.002
8ละแม5.002.0040.002