ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster ผู้สูงอายุ

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองระนอง5.005.00100.005
2ละอุ่น5.005.00100.005
3กะเปอร์5.005.00100.005
4กระบุรี5.005.00100.005
5สุขสำราญ5.005.00100.005