ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยทำงาน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1สุขสำราญ5.004.0080.004
2เมืองระนอง5.003.0060.003
3ละอุ่น5.003.0060.003
4กะเปอร์5.003.0060.003
5กระบุรี5.003.0060.003